Yeni vergi, harç ve istisnalar

admin

Mithat Yurdakul – Yılbaşı itibarıyla vergi ve harçlar yeniden belirlenirken, vergi muafiyetlerinde de sınırlar yeniden düzenlendi. Yeni yılda yıllık geliri 110 bin lirayı geçen işçilerin vergi dilimi değişecek. Günlük yemek bedeli için vergi istisnası 170 liraya çıkarken, yüzbinlerce küçük esnafa vergi muafiyeti sağlayan basit usül vergilendirmede de şartlar değişti.  

Vergi kanunlarında yer alan vergi ve harçlar, yüzde 58,46 olarak açıklanan yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlendi. Evinden kira geliri elde edenler için getirilen ve 2023 yılında 21 bin TL olarak uygulanan istisna tutarı 2024 yılında 12 bin TL artırılarak 33 bin TL’ye çıkarıldı. Buna göre evini kiraya veren ev sahipleri, bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde etmişse, gelir vergisi ödemeyecek. 33 bin liranın üzerinde yıllık kira geliri elde edenler ise bu muafiyetten 33 bin lira için yararlanacak, üzeri için vergilendirme yapılacak. Mevzuata göre kira istisnasından ticari, tarım ve mesleki kazançlarından dolayı yıllık beyanname verenler yararlanamazken, basit usulde vergiye tabi küçük esnaf, muafiyetten yararlanabilecek. 

Esnafa vergi muafiyeti

Basit usulde vergiye tabi esnafın, kiraladıkları işyerlerinin yıllık kirasının, büyükşehirlerde 55 bin TL’yi, diğer yerlerde 34 bin TL’yi geçmemesi istenecek. İşyeri kendine aitse emsal kiraya bakılacak. Bu tutarın üzerindeki esnaf, beyannameye tabi olacak. Ayrıca 2024 yılı için basit usülden faydalanabilmek için satın aldığı malı olduğu gibi veya işleyerek satanların yıllık alım tutarının 690 bin lirayı, yıllık satışının 1 milyon 100 bin lirayı aşmaması istenecek. Bunun dışında kalan, hizmet sektörü gibi alanlarda çalışan küçük esnafın yıllık kazancının ise 340 bin lirayı aşmaması istenecek.

Çalışanın yemeğinin 170 lirası devletten

İşverenler tarafından, işyeri dışındaki lokantalarda çalışanlara yemek verilmesinde sağlanan vergi muafiyeti, günlük 110 TL’den 170 liraya çıktı. Yemek bedelinin nakit olarak verilmesi de vergi istisnası kapsamında değerlendirilecek. İşverenin muafiyetten yararlanması için yemek harcamalarının fiilen çalışılan günlere ilişkin olması istenecek. Yemek kartları, çekleri ve kuponlarına yüklenen bedeller de bedelin nakit olarak kullanılmaması kaydıyla istisna kapsamında olacak.

Engelli çalışana vergi indirimi

Engelli çalışan ve esnafa uygulanan vergi indirimi ise yeni yılda birinci derece engelliler için 6 bin 900 TL, ikinci derece engelliler için 4 bin TL, üçüncü derece engelliler için 1700 TL olarak tespit edildi.

Çevre vergisi ne kadar oldu?

Çevre temizlik vergisi de su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle 2024 yılında metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 2,30 TL, diğer belediyelerde 1,70 TL olarak uygulanacak.

Yorum yapın

vozol 10000 vozol 12000 vozol vozol vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 timeisworth.com
casino casino siteleri